WSAB: April 2006

WSAB

Blog Propil warga Bewara keur warga WSABCare Katuangan Sunda Lalakon

Monday, April 24, 2006

Manfaat ngiringan mailing-list (milist)

Dikawitan tina kreteg manah nu hoyong apal sagala hal ngeunaan kakandungna, abdi ulubiung dina hiji mailing list (milist) Ibu dan Anak. Alhamdulillah tidinya seueur pisan elmu kanggo bekel ngalahirkeun.

Sabada ngalahirkeun, kenging inpo ti rerencangan, abdi ngiringan deui hiji milist kasehatan. Dina milis ieu abdi kenging seueur pisan elmu sareng inpormasi kasehatan. Ngeunaan kumaha nganggo obat nu leres jeung rasional, jenis treatment (naon tah sundana?) nu kumaha nu pas kanggo putra urang mun dina kaayaan udur. Alhamdulillah, salami ieu pami Zaza (pun anak) udur teh elmu tina milist ieu nu ku abdi diterapkeun.

Tidinya, abdi wawuh sareng dunya blog nu ahirna jadi deudeuieun sareng malah ngiringan ngadambel blog. Tina blog ieu apal deui istilah blogwalking. Hampir unggal dinten, di kantor pasti teu hilap blogwalking hehe da gratis tea. Akhirna kenalan sareng blog nyi Kaisar
Akhirnya kenalan sama blog nyi kaisar (www.safirasalsabila.blogdrive.com) hehehe " Punten ah ica" teras lajeng cetting ahirna rekomendasi ti ica, abdi kenal sareng ngiring ulubiung dina milis WSAB kadeudeuh ieu teh. Mugi-mugi ku gabungna ka WSAB ieu basa sunda abdi nu tadina mung sakedik teh tiasa nambih seueur, sareng deui nu langkung penting abdi oge janten tiasa nambih baraya sareng rerencangan, sanaos mung di dunya maya.

-leili-
www.keluargabaguskw.blogspot.com

Wednesday, April 19, 2006

Pangalaman Pertama Melahirkan

Kaping 21 Maret tabuh setengah 2 subuh teh abdi lilir hoyong ka jamban, ari tos ti jamban teh naha patuangan asa mules, ah panginten mules biasa gara-gara si ade najongan wae di lebet patuangan. Dugi ka enjing-enjing na naha mules teh asa teu atos-atos wae, tiap 5 menit sakali karaos mules na. Tapi ku abdi teh henteu di raos-raos da saur bidan ge, perkiraan babar teh akhir Maret atau awal April.


Sapertos biasa weh, abdi teh ka pasar, beberes, masak, ari ku tatanggi the ditaros, “Neng, mules na tos 5 menit sakali teu acan?” ari abdi teu terang da bakat ku bolon hehe, jaba Ibu sareng Bapa teh nembe uih ti bumi kamarina, asa teu aya tempat pitaroseun, janten weh abdi tenang-tenang wae, bade parios ka bidan ge ragu-ragu, da sieun mules nyeri patuangan biasa, soalna kamarina teh abdi sareng tatanggi ngadaramel juice jambu, komo abdi mah meni sa-bekong seep ku nyalira (maklum waktos hamil teh abdi rewog pisan :p). Sareng deuih, si teteh nu bumi sapalih sami nyeri patuangan gara-gara ngaleueut juice jambu, janten panya teh abdi mules gara-gara jus jambu eta

Tabuh 4 sonten si aa uih ti padamelan, ku aa dipiwarang parios ka bidan, tapi saur abdi teh, ah engke weh da ieu mah bisi mules nyeri patuangan hungkul. Dugi ka bada maghrib naha patuangan teh asa tambih mules. Teras weh abdi sareng si aa angkat parios ka bidan.
Pas di parios, saur bidan teh, “oh, ini sih masih lama, soalnya baru pembukaan satu, kalo kerasa mules-mules itu biasa soalnya bayi nya lagi cari jalan lahir”

Atuh abdi sareng si aa teh uih deui ka bumi. Narongton tv weh duaan teh sabari ngaemam rempeyek teri bari jeung nahan mules. Naha ari pas abdi nembe ti cai (da papang wae) ari gewor teh cai, aya cai nu ngagewor tina rahim meni seueur, meni kuat ka reuwas, cai naon ieu teh, naroskeun ka si aa, saur si aa teh “kamu pipis meureun Neng” saur abdi teh da sanes cai papang ieu mah. Nembe ge gentos lancingan eh ari pek teh gewor deui eta cai, sanes enggal-enggal ka bidan, abdi teh kalah nelepon ka bidan, ari saur bidan teh “Coba Ibu pakai pembalut dulu, kalo 5 menit pembalut nya basah, itu berarti air ketuban, kalo engga berarti itu cairan biasa”.

Henteu ngantosan 5 menit, abdi sareng si aa teh langsung weh nyandak kantong teras angkat deui ka bidan, da tos nelepon teh air ketuban na kaluar deui, tapi abdi masih jag jag keneh weh, da papah ge biasa.

Dongkap di bidan abdi di parios deui, eta si bidan meni ku keukeuh, cenah sanes air ketuban eta teh, tapi pas si cai kaluar wae, nembe weh bidan teh nyarios “Oh iya, ini air ketuban, harusnya ini belum pecah soalnya Ibu kan baru bukaan satu” teras weh abdi di candak ka kamar, saurna pami teu mules nepi ka nyeri, abdi kedah dikirim ka Dokter.

Tambih wengi mules na tambih muleeeeessssssss pisan, jabi abdi teh mung duaan sareng si aa, da abdi alim di kantunkeun da sieun, harita teh pasien nu bade babar teh mung abdi nyalira (da babarna di klinik bersalin). Ari si aa gempeur oge meureun ningal abdi mules aduh-aduhan, si aa weh nu ngusapan sabari babacaan.

Tabuh 12 wengi mules na teh tos nyeri pisan, abdi nepi ka tarik aduh-aduhanana (hehe janten isin), si aa teh enggal-enggal lumpat ka ruang bidan, teras weh abdi di candak ka ruang bersalin. Ari sugan teh bade babar harita, ari pek teh di parios nembe bukaan 5, kedah ngantosan nepi ka bukaan 10 (alah meni lami keneh) ari ieu si ade tos ngajak ngaheujeun wae, tos teu kiat weh pokona mah, sareng bidanna meni teu ngarti heheheh, ieu si ade tos ngajak ngaheujeun tapi teu kenging ngaheujeun.
“Ibu ini belum waktunya jadi di tahan pakai nafas yah, nanti kasian bayi nya kehabisan nafas” kitu saur bidan teh. Duh nyarios mah da gampil, ari ngaraoskeuna mah meni ... ah pokona mah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Si aa meni tambih geumpeur katingal na teh, tos tunduheun pisan, nepi ka kaboboan di kasur sapalihna, tapi tiap 2 menit sakali gugah da abdi aduh-aduhan wae tiap 2 menit sakali hehehhe.

Tabuh 5 subuh, bidan sareng suster ka kamar, duh diantosan ti tabuh 12 nembe tabuh 5 di mulai acara persalinan teh. Si aa nu ka boboan di kasur sapalih di gugahkeun ku suster, atuh si aa teh reuwaseun, papah ge gagaleongan hihihih. Teras aa dipiwarang ngantosan di luar, padahal abdi hoyong babar di dampingi suami, tapi saur ibu bidan “Suami Ibu udah oleng gitu Bu, nggak akan kuat dia liat darah, nanti kalo pingsan nggak ada yang gotong”. Janten weh akhirna si aa ngantosan di luar. Tabuh 05.25 subuh, akhirna si ade kaluar oge...alhamdulillah...mung dua kali ngeden, meni asa ngimpen eta ningal mastaka si ade kaluar...meni asa plonggggg . “Ibu anak nya laki-laki bu” saur bidan teh.
Ari sugan teh atos weh kitu babar teh, ehhh di jait na geningan teu acan, aduh eta di jait teh meni teu di bius heula, meni linu, nyeri, jaba si jarum teh meni hese tembus, eta Ibu bidan meni hese-eun “Kenapa ya, ini jarum nya susah banget tembus nya”

Hihihihi panginten kulitna kandel teuing bu bidan, atanapi kulit na tina triplek janten sesah tembus ku jarum. Alhasil abdi di jait 5 jaitan, padahal si ade mah alit, mung 2,4 kilo, saur bidan teh cenah abdi henteu nurut ka bidan, dipiwarang ulah waka ngeden malah ngeden wae, atuh da teu kiat nahanna.

Tabuh setengah 7 enjing-enjing, Ibu sareng Bapa nembe sumping, da di wartosan ku si aa nembe tabuh 3 subuh, sareng deuih tebih ti Cimahi teu aya kendaraan, mung duaan weh Ibu sareng Bapa (maklum putra Ibu sareng Bapa teh mung dua, pun rayi teu aya di bumi deuih da nge-kost). Harita teh abdi tos beres, tos diacukkan, duh meni asa sedih teh...sawewengi nyebat-nyebat nami Ibu teras, da hoyongna mah babar teh aya Ibu. Ibu sareng Bapa ge di bumi teu tariasa kulem, sawewengi teh sholat weh sareng ngadu’a da inget wae saurna ka abdi.

Akhirna...alhamdulillah sadayana lancar, ayeuna abdi tos gaduh ade nu lucu hehehe, sugan teh abdi moal tiasa babar da bakat ku sieun tea. Tapi kodrat seorang wanita, bagaimanapun harus dijalani. Ternyata perjuangan Ibu teh tiada duanya....karaos ku abdi, hampura Ibu, abdi teh seueur dosa ka Ibu...


Anya
http://www.ibusayangade.blogspot.com

Thursday, April 13, 2006

Perpisahan Plus Kopdar WIlayah Amerika


Rina, Lia, Juju, Teh Willa


Dongeng Juju

Kapingi 12 Maret 2006 nu kapengker ,abdi sareng kulawargi inisiatif ngayakeun acara perpisahan, "Farewel Party" tea panginten bahasa urang dieu mah,ieu acara teh kangge salah sahiji kulawargi anu tos dianggap rai nyalira, namina Wahyu, Honi sareng putrana Rifabyan.

Saleresna acara ieu teh inisiatif abdi, ibu Rina sareng ibu Tika, aranjeuna mah ( Wahyu sakulawargi ) teu apaleun abdi ngayakeun ieu acara teh, kunaon atuh abdi tiluan teh bet gaduh inisiatif kitu? muhun ieu teh kumargi aranjeuna katelah bageur sok tutulung kanu butuh, mantuan nu nembe ngalih ka Coonecticut. Pokona mah sae manah katut bageur!

Alhamdulillah anu sarumping teh meni seueur pisan, diantarana aya teh Wila anu tebih-tebih ge dijugjug, anggang diteang , bakat teuing ku cinta ka abdi, nuhun teh Wila, kitu deui nyi Lia, meni bungah hate teh , nuhun pisan meni asa gaduh dulur,

Ninggali antusiasna anu sarumping, nyempet-nyempetkeun sumping ,ngantunkeun rutinitas, ngajantenkeun sim kuring ngelenyepan , ngalenyepan harti melak budi, manjangkeun silaturahmi, hampang tanaga, kanu butuh komo deui, gening bakal malik langkung nyaraaheun kanu melakna. Hmm...pelajaran anu berharga pisan kangge urang sadayana oge nya....mugia kasaeanna tiasa nular ka urang sadayana "


Ditengah acara perpisahan ieu teh , aya nu ngabungahkeun hate pisan ,kasumpingan ku teh Willa sareng neng Lia...janten we sakantenan KopDar WSAB.... nuhun nya teh Willa sareng Neng Lia....


Dongeng ti teh Teh Willa :

Teh Willa nyempetkeun ka bumi Juju sareng Rina, angkat ti Salem teh tabuh 10 enjing-enjing da saurna perjalanan ka Connecticut teh 3 jam dugi ka bumi Juju. Sanaos 3 jam ge dijugjug we da bakatku hoyong tepang. Jauh dijugjug anggang diteang teh sanes mung paribasa wungkul.

Dongkap ka bumi Juju tabuh hiji siang. Tos seueur tamu nu seuseueurna mah teu karenal,mung Lia nu kenal teh, eh tapi aya nu ujug-ujug ngarangkul asa tos kenal lami pisan padahal mah tepang ge nembean......geningan neng Rina eta teh wargi urang sadaya di WSAB..hmm Alhamdulillah...,saleresna mah teteh teh diulem saurna aya acara perpisahan orang Indonesia anu bade mulih ka saterasna ka tanah air.

Katuangan mani luyuh-layah,aya sangu koneng,ah sagalarupi we bakat ku seueur teh Willa hilap,aya baso buatan Rina, sate hayam damelan Juju,es buah campur,rujak cuka...eeemmh mani asa nuju kempelan di Indonesia.

Tabuh tujuh wengi, Teh Willa mah pamitan wangsul margi tebih perjalanan teh pan tilu jam,sakantenan ngajajapkeun heula Lia ka Amherst sareng Rai putrana.

Eeh nembe ge jalan satengah jam ban teh kakuping gugurudugan kempes,atuh liren di sisi jalan mana poek mongkleng..tos dikumaha-kumahakeun ge angger we teu tiasa dikumaha-kumahakeun,dugi ka satengah jam langkung...nyerah?

Eeh pok teh saur Lia ,

" teh telepon we kang Atis carogena Teh Juju pan ahli mesin"

aaah isin-isin oge teh Willa teh nelepon kang
Atis nyuhunkeun bantosan...teu lami Kang Atis dkk sumping. Eh ku ahlina mah sakali ge ban teh tiasa digentos,nya tabuh salapan wengi teh nembe rengse,nya abdi sareng
rombongan neraskeun perjalanan ka Amherst, dugi ka bumi neng Lia teh tabuh sawelas wengi diterasekeun ka rorompok , alhamdulilah tabuh 1:30 abdi sareng caroge dugi ka Salem.

Sanaos carape ge tapi hate teh meni bungah pisan teh , leres pisan, WSAB teh manjangkeun tali duduluran ...teu ukur basa..hatur nuhun ka Lia, Rina sareng Juju ....mugia urang sadayana tiasa patepang deui...

Labels:

Monday, April 03, 2006

Haus


Ieu teh carita pun biang waktos nuju alit. Harita poe teh meni panas moncerang. Matahari meni caang bengras. Kesang jeng haus teu kira-kira.

Kaayaan hirup nu sederhana, teu gaduh artos kanggo jajan, teu tiasa jajan ka tukang es nu tos ngajalajar sareng ngaantosan barudak anu bubaran sakola.

Sakola bubar, gancang beberes buku. Lempang ge meni gancang, kulantaran teu kiat hoyong eueut di bumi. Babaturan ngageroan ge teu diwaro.

Dongkap ka bumi, meni sarepi. Ningali di meja aya gelas, jaman baheula mah gelas teh geuning meni kandel siga kaca nako, bagean handapna katingali baseuh ku sirop beureum, luak lieuk teu aya sasaha. Langsung eta gelas, di lamotan heula handapna.

Salamot dua lamot ngagorowok :
Paittttttttttttttt naha ieu sirop teh pait
.

Jol, ema ti dapur, reuwas teu kira-kira aya naon. Buru-buru ditingali.
Apekteh..Obat beureum bahe!

Moral carita :
- kanggo ibu2 anu gaduh putra alit, kedah ati2 nyimpen obat-obatan tong
nu tiasa kahontal ku barudak
-upami haus pisan tong hilap luak lieuk heula ka sekitar gelas, pun biang teu ningali yen di sebelah gelas teh aya obat beureum tiguling hihihi.


-Echie-
http://www.keluargaabahambu.blogspot.com/