WSAB: July 2007

WSAB

Blog Propil warga Bewara keur warga WSABCare Katuangan Sunda Lalakon

Monday, July 23, 2007

Tepang Taun

Wilujeng Tepang Taun WSAB!
23 Juli 2007 nu ka 2
Mugi2 urang tetep riung mungpulung, nyangreudkeun tali duduluran, ngabewarakeun kamaslahatan. Aminnnnn
nb.
Seng mugi2 seueur nu ngintun Postingan hehehee.