WSAB: Ngintip
Blog Propil warga Bewara keur warga WSABCare Katuangan Sunda Lalakon

Friday, June 09, 2006

Ngintip

Bedul, Kedul jeng Ohod keur ngalagedai di pos ronda. Jol Neng Kesih, putrana Pak Imron naek sapedah. Eta nu tiluan langsung ngorejat ningalina.

"Nu geulis sarena kumahanya?" ceuk Bedul.
"Peureum atuuuhh maenya nyengir siga kuda tah siga maneh!"tembal Ohod.
"Enyaa maksudna make baju teu"ceuk Bedul deui.
"Kumaha urang intip weh lah ngke yuk?" usul Kedul.
"Hayuklah" Bedul jeung Ohod sarerea.

Peuting tiluan geus sariap di handapan jandela si Neng Kesih.

"Euhh imahna tingkat kieu, geuslah Ohod maneh di handap da jangkung badag terus Kedul luhurna ngke urang pangluhurna" atur si Bedul.
"Siaplah" tembal nu duaan

"Keur sisiran" lapor si Bedul.
"Keur sisiran Hod " Kedul neruskeun ka Ohod.
"Euleuhhh" tembal Ohod bari ngahayalkeun.

"Keur ganti baju ayeuna mahh" Bedul sorak.
"Hihihi.. keur ganti baju ceunah" Kedul gantian mere nyaho deui Ohod.
"Maenya?."si Ohod panasaran jeung kakina tos nyut2an.

Apekteh Ohod ningali aya satpam
"Buruuu lumpaaat eta aya satpammmm"

Si satpam, teu manggihan nanaon ngan aya 3 karung didinya.

Nu hiji si Kedul, ditajong, aya sora "Meeoong."
"Oooh Ucing geningan . bae lah" pikir satpam.

Kadua, Bedul, ditajong aya deui sora "Guk guk!."
"Oooh gugug geuningan ieu mah"

Nu katilu si Ohod bingung, sora naonya nya? akhirna manehna aya ide

Pas ditajong, manehna ngagorowok :" Kentaaaanggggggggggggg"

Sumber : Humor ti LJ