WSAB: Program Sosial
Blog Propil warga Bewara keur warga WSABCare Katuangan Sunda Lalakon

Tuesday, July 18, 2006

Program Sosial

Wargi sadaya, meuni hate teh asa saredih, ningali Indonesia meuni seueur cocoba, kumaha atuh upami urang ngiringan, sareng oge tos sataun WSAB teh, ping 23 Juli ieu, kedahna tos aya baktos ka ibu pertiwi teh.

Kulantaran eta, WSAB ngayakeun "LOKET KADEUDEUH WSAB"

mangga anu bade nyumbang diantos pisan.

a.n. Molly Maulina
1. BCA Cabang Setiabudi bandung
No. Rek 233 116 7331


2. Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta
No rek 102 000 443 0903

3. Bank Niaga 1 Cabang Dago Bandung
no rek 026 015 176 7121

Anu tos nyumbang harap enggal lapor ka bu Molly...
Emailna : molly.maulina@netway.soltius.com

Sumbangan diteraskeun ka lembaga anu jelas kredibilitasna, sadaya pemasukan dan distribusi siap terdokumentasi.

Semoga amalan urang sadaya aya mangpaatna ka para korban. Amin
Diantos nyaaaaaaaaa

Admins