WSAB: Nyuhungkeun doana
Blog Propil warga Bewara keur warga WSABCare Katuangan Sunda Lalakon

Wednesday, August 30, 2006

Nyuhungkeun doana

Salah sahiji wargi WSAB nyaeta Inong ayeuna nuju koma di Rumah Sakit di Singapura. Ka wargi sadaya dipahapunten pisan doana, meh Inong enggal sehat, enggal jag jag..supados tiasa deui sasarengan sareng kulawargana oge sareng urang sadaya...

Apdet kabarna di dieu3 Waleran:

At 7:39 AM, Blogger Nia ngawaler ...

Teh Inong .... sing enggal sehat deui .... mugi Allah SWT masihan jalan anu terbaik kanggo Teh Inong ... ngan tiasa bantu doa ti kajauhan .... :(

 
At 6:22 AM, Blogger willa ngawaler ...

Kanggo Nia...pami tiasa kintun email ka teh Willa di Salem MA...willalydia@yahoo.com,margi abdi nyobi ngintun email gagal wae.............Nuhun!

 
At 6:24 AM, Blogger willa ngawaler ...

Punten maksad teh Nia nu aya di KY tea,sanes Nia Boy Hadi.

 

Post a Comment

<< Ka Payun